Spoznávanie histórie a krás tatranských obcí – Štrbské Pleso

Online prednášky a exkurzie po krásach Prešovského kraja –  Spoznávanie histórie a krás tatranských obcí s lektorkou Ivanou Figovou . Táto prednáška bude o Štrbskom Plese. Druhá v poradí vzniku tatranských osád, ktorá sa spája zároveň aj s druhým najväčším plesom na slovenskej strane Tatier. Dozviete sa  o jej zakladateľovi Jozefovi Szentiványim, ako sa osada formovala za jeho čias v 19. storočí a o zaujímavostiach s tým spojených. Azda najväčšou športovou udalosťou, ktorá sa odohrala v histórii Vysokých Tatier, boli Majstrovstvá sveta v roku 1970, s tým súvisiaca rozsiahla prestavba osady a celých Tatier. Ako neobyčajná prírodná lokalita priťahovalo pleso nielen športovcov, ale aj umelcov, filmárov a našich národných dejateľov Štúrovcov, ktorí zahájili prvý výstup na Kriváň.

Online: tinyurl.com

Dĺžka podujatia: 45 minút

Cena: zdarma

Podujatia v Tatrách