Svetový deň zdravia vo FORUME

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia vám v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade (www.uvzsr.sk/web/ruvzpp) ponúkame možnosť bezplatného vyšetrenia z kvapky krvi , ktoré sa bude konať v piatok 5. apríla v čase od 10:30 – 15:00 hod. na 3. podlaží pri predajni Tesco.
V stánku vám vyšetria cholesterol, krvný tlak, triglyceridy a glukózu.

Podujatia v Tatrách