TÁBOR – Hurááá na kone II

Tábor pre deti, ktoré u nás už v minulosti absolvovali tábor Hurááá na kone (určený začiatočníkom) a chcú sa naučiť niečo viac. Deti, podľa ich veku a znalostí, oboznámime s ďalšími náročnejšími etapami jazdeckého športu. Prehĺbia si znalosti starostlivosti o kone a získajú aj nové poznatky o anatómii koní.  

Vek: 7-12 rokov
Čas: 8.00 – 16.00 h
Termín: 2.-6. augusta 2021
Zameranie: starostlivosť o kone
Lektorka: Lucia Zušťáková – chovateľka koní.
Kapacita: 10 detí
Cena: 159€/osoba
Zľavy: 143€ (súrodenec alebo žiak envirotried Life Academy a Súkromnej materskej školy Krásne Sady)

V cene je zahrnuté: program, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pomôcky.

Podujatia v Tatrách