Tradične regionálne trhy

Združenie prvovýrobcov a spracovateľov surovín na výrobu liehu, výrobcov liehu a destilátov, ako aj ďalších potravinárskych komodít zo Spiša, známe aj ako Združenie Spiš, Vás s radosťou pozýva na jedinečne kultúrno-spoločenské podujatie plné zážitkov, ktorý sa uskutoční v spolupráci s Nestville Park Hniezdne.

V termíne 26. – 27. augusta 2023 sa členovia Združenia Spiš spoja s Nestville Parkom, aby Vám predstavili tradičné remeslá Spiša. V rámci tohto podujatia budete mať príležitosť zoznámiť sa s bohatým dedičstvom remesiel, ktoré tvoria základ našej kultúry a histórie.

Návštevníci budú môcť obdivovať ukážky drotárstva, košikárstva, kováčstva a mnohých ďalších tradičných remesiel, ktoré dotvárajú farebnú mozaiku Spiša. Okrem toho budú mať možnosť zakúpiť si jedinečné produkty od miestnych remeselníkov a výrobcov, čím prispievajú k podpore miestnej ekonomiky a podpory regionálnych výrobcov a prácu šikovných rúk majstrov.

Cieľom tohto podujatia je nielen osláviť a zachovať našu kultúrne dedičstvo, ale aj vyjadriť našu vďaku poľnohospodárom, chovateľom, farmárom, spracovateľom a drobným remeselníkom za ich neúnavnú prácu. Každodenné úsilie, ktoré vkladajú do svojej činnosti, prispieva k bohatstvu a rozmanitosti nášho regiónu Spiš.

Príďte sa pridať k nám na tomto nezabudnuteľnom podujatí, ktoré nám umožní spoločne osláviť našu históriu, remeslá a kultúrnu rozmanitosť. Tešíme sa na Vás v Nestville Park Hniezdne v posledný augustový víkend.

Podujatia v Tatrách