Upracme si mesto Svit

Upracme si mesto Svit – stretnutie v parku pred hotelom Spolcentrum.

  1. Ulice Svitu a Kanady – spoločné zbieranie voľne pohodeného odpadu v uliciach. Rukavice a vrecia pred kultúrnym domom Kanada a v parku
  2. Studnička – Mokraď – terénnymi úpravami zlepšiť zadržanie vody v krajine. Pracovné nástroje + plán prác priamo pri Studničke
  3. Zeleň do mesta – vysadenie stromov a kvetín do vhodných lokalít mesta- plán výsadby a materiál k dispozícii u koordinátorov
  4. Eko program v parku + guláš 10.00. EKO program pre deti v parku hotela Spolcentrum, 13.00. podávanie gulášu a vzdelávacie EKO aktivity

Podujatia v Tatrách