Veľký majster drobného emailu

Výstava originálnych diel Jána Silašiho (1707 – 1782).

Podujatia v Tatrách