Viac ako len KONCERT V KRUHU

Viac ako len koncert v kruhu –  UDALOSŤ, kde návštevník nie je len pasívnym konzumentom umeleckého výkonu niekoho iného, kde umelec nie je postavený na vyvýšený piedestál a oddelený od ostatných.
Je to stretnutie rodiny, ktorá si chce spolu zaspievať, zasmiať sa a veseliť sa, porozprávať sa, inšpirovať sa navzájom, vyživiť prirodzenú túžbu po spojení na vyššej úrovni, zaceliť rany na duši a nadobudnúť poznania, ktoré umožnia kráčať ďalej životom správnym smerom.
Nie je to prchavý konečný moment zábavy, ale zážitok, ktorý pretrváva v srdci človeka a vedie ho vpred. Stretnutie, kde sa každý každému môže pozrieť do očí a dotknúť sa tak jeho duše.
Stretnutie, kde sa všetci stávajú umelcami a prispievajú k vzájomnému obohateniu tým, čím práve môžu. Je to spoločný koncert všetkých zúčastnených duší, jeden nádherný vyladený organizmus, kde (nielen) skladatelia piesní v ľudskosti a pokore zdieľajú svoje životné príbehy, príbehy piesní, ktoré cez nich prišli na tento svet, aby pozdvihli duševnú a duchovnú úroveň, kultivovali človeka. Stretnutie, kde každý má hlas a každého slovo má váhu.

Podujatia v Tatrách