Víkend otvorených parkov a záhrad

Víkend otvorených parkov a záhrad v kaštieli Strážky. Parky a záhrady čelia zmene klímy je témou XIV. ročníka podujatia.
V rámci podujatia je široká verejnosť pozvaná nielen objavovať hodnoty nášho zeleného dedičstva ale aj diskutovať s odborníkmi, vlastníkmi či správcami našich parkov a záhrad o realizovaných opatreniach či záhradníckych postupoch týkajúcich sa zmeny klímy.
Program:
14:00 hod.- Anton Potaš -Odborná prednáška – „Parky – spojenci pri klimatických zmenách“
15:00 hod – „Spoznávajme stromy“ – workshop pre rodiny s deťmi

Podujatia v Tatrách