Víkend otvorených parkov a záhrad

Podtatranské múzeum v Poprade, Prešovský samosprávny kraj a Národný trust n.o. Vás pozývajú na podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 – Melódie záhrad“. Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad je súčasťou medzinárodnej iniciatívy prezentujúcej slovenské parky a záhrady ako dôležitú súčasť zeleného dedičstva Európy. Pre každý ročník sa vyberá spoločná európska téma. Pre tento rok bola zvolená téma s názvom „Melódie záhrad“, ktorá evokuje najmä zvuk prostredie záhrad: spev vtákov, reč zvierat (krákanie, bzučanie …), šumenie vôd, vetra alebo rastlín. Hudba bola vždy dôležitou súčasťou spoločenského a kultúrneho života v mnohých parkoch a záhradách. Už v minulosti boli krása a život v záhradách častou inšpiráciou pre hudobných skladateľov a iných umelcov.

Uskutoční sa v dňoch 1. – 4. júna 2023, štvrtok – nedeľa, medzi 9:00 a  17:00 v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 v Poprade, s nasledovným programom:

1. jún 2023 • pre školské kolektívy – otvárame hmyzí hotel, tvorivé dielne pre deti z recyklovaných materiálov

  • pre verejnosť – individuálne prehliadky areálu parku a historickej záhrady múzea na ulici Vajanského 72/4, panelové informácie o histórii parku.

 

2. jún 2023 pre školské kolektívy – prezentácia o separovaní odpadu, súťaže školských kolektívov v ekologických hrách, hmyzí hotel, tvorivé dielne pre deti

  • pre verejnosť – individuálne prehliadky areálu parku a historickej záhrady múzea na ulici Vajanského 72/4, panelové informácie o histórii parku.

 

3.– 4. jún 2023 individuálne prehliadky muzeálnej záhrady, panelové informácie o histórii parku.

Všetky aktivity sa konajú za zvukov záhradných múzejných melódií.

Spoznajte botanicky hodnotnú pôvodnú aj novú výsadbu a zaujímavé rastlinné druhy.

Vstup do parku voľný, tvorivé dielne: 2 €/žiak, pedagogický sprievod zdarma

Na tvorivé dielne školských kolektívov je potrebné sa vopred objednať na t.č. 052/7721 924. Vstup každú celú hodinu, trvanie tvorivej dielne 45 minút.

Podujatia v Tatrách