Vox humana

Stredoveké renesančné piesne s podtitulom: tancovať, modliť sa a milovať prináša projekt „Vox humana“ v preklade ľudský hlas v rámci 46. ročníka Kežmarskej hudobnej jari. Koncert sa uskutoční 13. júna 2023 o 19.00 hod. v Mariánskom kostole v Kežmarku. V programe sa predstavia: Nóra Király – spev s harfou, Csaba Nagy – lutna, Sándor Szászvárosi – viola da gamba. Program koncentruje 400 rokov vývoja hudby do jedného koncertu. Snaží sa ukázať – jazykom hudby – ako ľudia cítili pred mnohými storočiami, ako zmýšľali o živote, smrti, večnosti. Aj keď nás od stredovekého alebo renesančného človeka delí taký dlhý čas, vo svojej podstate zostávame rovnakí.

Podujatia v Tatrách