VÝSTAVA Baťova architektúra vo Svite

Mestská knižnica vo Svite a Občianske združenie Naturalista pozývajú na novú výstavu – Baťova architektúra vo Svite, ktorá bude prebiehať počas celého marca.

Svit sa začal rozvíjať od roku 1934. Na plánoch a budovaní mesta sa podieľali architekti firmy Baťa. Spoločne navrhli a realizovali plány ideálneho priemyselného mesta s použitím funkcionalistického štýlu. Baťa si pri tvorbe bývania vybral úplne opačné smerovanie, než bolo v tom čase trendom. Tomáš Baťa však vyjadril presvedčenie ísť opačným smerom: Pracovať kolektívne – bývať individuálne. Svojím zamestnancom chcel poskytnúť pocit komfortného bývania s príležitosťou aktívneho odpočinku v záhradách.
Kontakt: batova.architektura@gmail.com

Podujatia v Tatrách