Výstava Man Ray – Madeleine Deslandes, Paris 1925

Výstavy Man Ray – Madeleine Deslandes, Paris 1925 v Tatranskej galérii v Poprade.

Termín výstavy:          13. január 2023 – 31. marec 2023.

Man Ray (1890 – 1976), vlastným menom Emmanuel Radnitzky, patrí nepochybne k hlavným osobnostiam dejín fotografie a výtvarného umenia 20. storočia. Narodil sa 27. augusta 1890 vo Filadelfii, jeho smerovanie však zásadne ovplyvnil až kontakt s prostredím New Yorku, kam sa presťahoval v roku 1911. New York na počiatku minulého storočia nebol len ekonomicky rýchlo rastúcim centrom, ale aj ohniskom kultúrnym, prijímajúcim umenie. Dôležitou spojnicou medzi Európou a Amerikou bola v tom čase osobnosť fotografa Alfreda Stieglitza, ktorý prevádzkoval galériu prezývanú „291“, jeden z dôležitých mostov medzi starým a novým svetom. K tejto galérii mal blízko aj Marcel Duchamp, ktorého Ray spoznal v roku 1915. Predovšetkým Duchamp mal na dielo Man Raya zásadný vplyv. Ray sa stal súčasťou rodiaceho sa dadaizmu a jedným z popredných predstaviteľov jeho newyorskej sekcie. Hravosť, negácia akýchkoľvek konvencií a radosť z experimentu sa na dlhý čas stali jeho zásadnou tvorivou metódou.

Ako maliar a tvorca objektov sa Man Ray dostal k fotografii niekedy medzi rokmi 1914 až 1915, a to z rýdzo praktických dôvodov – z nutnosti vytvoriť reprodukciu svojich diel. Čoskoro ho však fotografia uchvátila svojím tvorivým potenciálom, ktorý nebol ani zďaleka tak preskúmaný ako v médiu maľby. V roku 1921 odchádza do Francúzska najmä ako fotograf.

Do parížskeho prostredia ho privádza opäť Duchamp. Man Ray spoznáva nielen celý okruh dadaistov, ale aj tvorivé prostredie Montparnassu. Umelecky sa uvádza nasledujúceho roku nesmierne vplyvným cyklom Polia ľúbezné, publikovaným so sprievodným slovom Tristana Tzaru. Polia ľúbezné boli výsledkom jeho experimentovania s technikou fotogramu, teda s technikou fotografie bez fotografa, spočívajúcou v položení predmetu na svetlocitlivý materiál a jeho následnom osvite, vyvolaní a ustálení. Za zmienku stojí, že prinajmenšom časť cyklu spoznal pri svojom letnom pobyte v Paríži v roku 1922 aj Karel Teige a tri umelcove fotografie (avšak iba jednu zo spomínaného cyklu) potom publikoval v rámci slávneho textu Foto Kino Film v zborníku Život II a silno tak ovplyvnil československú fotografiu.

V roku 1922 Man Ray zakladá portrétne štúdio, ktoré sa čoskoro stane veľmi slávnym (v ateliéri na Rue Campagne Premiére v parížskom okrsku Montparnasse pracoval medzi rokmi 1922 až 1935). Hneď od začiatku bolo jeho štúdio jedným zo stredobodov parížskeho kultúrneho života. Portrétoval v ňom množstvo výtvarníkov, spisovateľov, intelektuálov, hercov, ale aj mecenášov umenia. Prelínala sa tu jeho voľná portrétna tvorba s tvorbou na zakázku (Vanity Fair, Vogue, VU, Harpers Bazar atď.), ktorá mu poskytovala obživu. Celé 20. a potom aj 30. roky boli predchnuté intenzívnou prácou ovplyvnenou predovšetkým začínajúcim surrealizmom, ktorý osobnosť Mana Raya zároveň zásadne formoval. V roku 1925 Man Ray napríklad participoval na prvej výstave surrealistov v Galérii Pierre v Paríži.

Do osudu Man Raya silne zasiahli i udalosti druhej svetovej vojny, v roku 1940 opúšťa Francúzsko a nasledujúcich jedenásť rokov strávi v USA. Po návrate do Paríža síce experimentuje s farebnou fotografiou, hlavná časť jeho diela je však už uzavretá a taktiež patrične cenená. Okrem mnohých výstav a uznaní treba spomenúť napríklad zlatú medailu z benátskeho Bienále z roku 1961.

Minimalistická výstava v Tatranskej galérii v Poprade približuje tvorbu Man Raya a príbeh originálneho portrétu Madeleine Deslandes z roku 1925 sa dozviete na vernisáži 13. januára 2023 a následnej výstave.

Podujatia v Tatrách