Výstava živých húb „Z lesa rovno na výstavu“

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, v spolupráci s Podtatranským mykologickým klubom vás pozývajú na výstavu čerstvých húb nazbieraných v Podtatranskej kotline a v podhorí Vysokých Tatier „Z lesa rovno na výstavu“.

Súčasťou výstavy bude komentovaná prehliadka aktuálne rastúcich húb v Poprade a blízkom okolí a tiež mykologická poradňa, ktorej odborným garantom je RNDr. Andrej Akurátny – mykológ, biológ a mikrobiológ.

Výstava bude sprístupnená v dňoch 4.-6. októbra 2023 (streda 9.00-16.00 hod., štvrtok 9.00-16.00 hod., piatok 9.00-12.00 hod.), v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 058 01 Poprad. Od 12.00-13.00 hod. prebieha technická prestávka.

Vstupné na výstavu sú 2 eur/os.

Podujatia v Tatrách