XXVI. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VOJENSKÉHO VÝSTUPU NA KRIVÁŇ

Zväz vojakov SR a Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie v spolupráci s MO SR, GŠ OS SR, Hotelom GRANIT Tatranské Zruby a Horskou záchrannou službou Starý Smokovec pozýva všetkých členov ZV SR, vojakov, ich rodinných príslušníkov i širokú verejnosť na XXVI. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý sa uskutoční 4. septembra 2021 vo Vysokých Tatrách.

Vítaný je každý, kto sa i len pokúsi zdolať tento symbolický vrch Slovanov a slobody Slovákov.

Podujatia v Tatrách