Najúspešnejšia zimná sezóna vo Vysokých Tatrách

Zimná sezóna 2023 bola v Regióne Vysoké Tatry jednoznačne úspešná. Do zimy sme vstupovali s malými očakávaniami, vzhľadom na ekonomickú a geopolitickú situáciu.

Za obdobie január až marec 2023 sme vo Vysokých Tatrách zaznamenali 153 216 ubytovaných hostí, čo je v porovnaní s 101 984 hosťami ubytovanými v zime 2022 nárast o + 50,23%. Úspešnosť tejto zimnej sezóny však podčiarkuje najmä skutočnosť, že sme prekročili aj počet ubytovaných hostí v pred kovidovej zime v roku 2019, kedy bolo ubytovaných 130 462 hostí, čím sme v porovnaní s týmto doteraz historicky najúspešnejším rokom v rámci CR na Slovensku od roku 1993 vykázali nárast ubytovaných hostí za zimu + 17,44%.Naše lyžiarske strediská i ubytovanie zariadenia išli pritom do zimnej sezóny 2023 s „malou dušičkou“, všetci podnikatelia v CR prijali v súvislosti so situáciou a predpoveďami viaceré úsporné opatrenia, zamerané na úspory všetkých druhov energií a snažili sa zimu 2023 zabezpečiť po prevádzkovej stránke čo najlepšie.

Ukázala sa zodpovedná príprava prevádzkovateľov všetkých lyžiarskych stredísk v rámci Regiónu Vysoké Tatry pri zabezpečení technického zasnežovania počas vhodných klimatických podmienok, čo viedlo k tomu, že aj napriek 2. najteplejšiemu januáru podľa Slovenského hydrometeorologického úradu na našom území od roku 1931, zostali naše strediská v plnej prevádzke počas celej zimnej sezóny 2023.

Okrem nárastu počtu domácich návštevníkov teší aj fakt, že vrátili aj zahraniční hostia. V zime 2023 bolo ubytovaných 110 147 domácich a 43 069 zahraničných hostí, čo predstavuje pomer 71,89 % : 28,11 %. Pre porovnanie v zime 2022 sme mali ubytovaných 80 454 domácich a 21 530 zahraničných hostí, čo predstavovalo pomer 78,89 % : 21,11 %. V porovnaní s minulom zimou sme tak zaznamenali nárast počtu ubytovaných zahraničných hostí až o 7 %.

Najväčší skokan v počte návštevníkov zo zahraničných krajín je túto zimu Maďarsko, počet turistov z tejto krajiny sa takmer zdvojnásobil, druhým prekvapením sú Rumuni, do Regiónu sa vrátili turisti z Pobaltia, avšak vo vyšších počtoch ako v minulosti.

Zaujímavé je ešte aj porovnanie so zimou 2019, kedy sme mali ubytovaných 93 765 domácich a 36 697 zahraničných hostí, čo predstavovalo pomer 71,87 % : 28,13 %. V zime 2023 sa nám tak podarilo dosiahnuť aj rovnaký vzájomný pomer domácich a zahraničných návštevníkov, aký sme mali v doteraz najúspešnejšom roku CR pred pandémiou. Pritom niektoré národnosti zo štatistík vypadli úplne, chýbajú stále hostia zo vzdialených krajín ako Južná Kórea či Austrália.

Podľa aktuálnych údajov bola štruktúra ubytovaných hostí v Regióne Vysoké Tatry, TOP 10 krajín v zime 2023 nasledovná:

1. Slovensko                    71,89 %

2. Česká republika           12,33 %

3. Poľsko                           5,58 %

4. Maďarsko                      2,97 %

5. Nemecko                      

6. Litva 

7. Rumunsko

8. Izrael                                      

9. USA                           

10. Veľká Británia         

Najväčší záujem bol klasicky o atrakcie Tatranský ľadový dóm, lyžiarske možnosti (prevádzky lanoviek, vlekov), turistické možnosti, skitouring, či bežecké lyžovanie, ale aj ďalšie atrakcie najmä pre rodiny s deťmi – v zlom počasí či v interiéri (Aquapark, interaktívne galérie, múzeum Tanapu, atrakcie v Podhorí). Návštevnosti rozhodne dopomohol aj návrat veľkých podujatí ako Tatry Ice Master, Tatranské či Popradské Vianoce, Snežné psy a Štrbské bežky.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry

Podujatia v Tatrách