Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí korešpondenčnú súťaž

Podtatranské múzeum v Poprade, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlasuje korešpondenčnú súťaž – s názvom Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny.

Cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o históriu nášho regiónu, ktorú  prezentuje expozícia Podtatranského múzea v Poprade.  Po prestávke vynútenej korona krízou je múzeum opäť otvorené, za špecifických podmienok  a preto by sme radi pozvali našich návštevníkov na prehliadku expozície, kde môžu nájsť odpovede na otázky, ktoré sú predmetom kvízu. Okrem toho je možné získať odpovede aj z iných dostupných prameňov ako sú web. múzea, literatúra, internet a pod. V čase keď sú zatvorené  školské zariadenia môže byť táto súťaž rozšírením vedomostí z dejepisu a zaujímavým spestrením pri získavaní informácii v tejto oblasti. Je tiež   určená aj všetkým záujemcom o históriu z radov širokej verejnosti.

Súťaž sa uzatvára 31.  mája  2020 a vyžrebovaní riešitelia získajú zaujímavé knižné ceny a upomienkové predmety od Podtatranského múzea v Poprade.

Viac informácií TU

Podujatia v Tatrách