Belianska jaskyňa

Podzemie Tatier môžu turisti spoznať počas celého roka v jedinej prístupnej jaskyni vo Vysokých Tatrách - v Belianskej jaskyni. Z jej celkovej dĺžky 3018 m je sprístupnených vyše 1000 m. Na prehliadkovej trase dominujú pagodovité stalagmity a sintrové vodopády s dĺžkou presahujúcou 50 m.

Jaskyňa sa nachádza v Belianskych Tatrách, 15 min. z parkoviska v Tatranskej Kotline.

V zimnej sezóne je jaskyňa otvorená od 27. decembra v čase od 9.30 do 14.00 hod. (okrem pondelkov a 1. januára). Zatvorená v období od 16.11. - 26.12.

 

Podujatia v Tatrách