RUVZPP a UVZSR – informácie k epidémii koronavírusu

Informácie a pokyny v súvislosti so šíriacou sa epidémiou koronavírusu vo svete a Európe, ktoré vydal Úrad verejného zdravia Slovenskej republiky.

Podujatia v Tatrách