Sezónna uzávera sa končí, turisti sa opäť prejdú aj Javorovou dolinou a Zadnými Meďodolmi

Už dnes sa v Tatranskom národnom parku končí sezónna uzávera. Od zajtra tak budú môcť návštevníci po sedem a polmesačnej prestávke využívať všetky značkované turistické chodníky, vrátane prechodov cez vysokohorské sedlá a trás, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty.

Vo Vysokých a Belianskych Tatrách majú turisti k dispozícii okolo 350 kilometrov značených turistických trás, ďalších cez 330 kilometrov sa nachádza v Západných Tatrách. Okrem toho Štátne lesy TANAP-u ako správca turistickej a informačnej siete na území Tatranského a časti Pieninského národného parku zabezpečujú aj značenie turistických chodníkov v oblasti Spišskej Magury a Pienin. Celkovo je v ich správe takmer 800 kilometrov turistických trás, z toho sa na vyše tristo vzťahuje sezónna uzávera.

„Ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny sa snažíme prioritne riešiť najmä havarijné stavy. Keďže mnohé úseky turistických chodníkov sú zatiaľ stále pod snehom, prípadné nedostatky sa spravidla ukážu až po jeho roztopení, snažíme sa však robiť všetko pre to, aby návštevníci nepocítili nejaké výraznejšie obmedzenia,“ hovorí Peter Spitzkopf, vedúci odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAP-u.

Návštevníkov Tatranského národného parku tento rok potešia viaceré novinky. Štátne lesy TANAP-u ešte pred letnou sezónou opravili poškodené mostíky, lavičky, altánky či prístrešky, obnovili takisto aj pútače, ktoré sa zlomili pod váhou snehu, alebo ich poškodili lavíny. Nové dláždenie už dostali napríklad turistické chodníky v oblasti Roháčskych plies či Malej a Veľkej Svišťovky. Ešte v tejto letnej turistickej sezóne plánujú Štátne lesy TANAP-u vydláždiť aj časť červeno značeného turistického chodníka od Chaty pri Zelenom plese smerom na Veľkú Svišťovku, ako i časť modro značenej trasy v úseku Skalnaté pleso – Malá Svišťovka, podobným spôsobom chcú vynoviť tiež červeno značený turistický chodník do sedla Umrlá v Juráňovej doline. V pláne je aj vybudovanie nových či oprava existujúcich starých kamenných schodov na Tatranskej magistrále v úseku od Bieleho plesa do Vyšného Kopského sedla, lesníci však musia počkať na priaznivejšie počasie, keďže vo vyšších polohách Tatier stále panujú zimné podmienky. Obnovou zatiaľ prešli časti frekventovaných turistických chodníkov od Sliezskeho domu na Poľský hrebeň či z Kôprovského sedla na Kôprovský štít.

Turisti sa po roku opäť prejdú aj Javorovou dolinou a Zadnými Meďodolmi, ktoré boli Štátne lesy TANAP-u krátko po štarte vlaňajšej letnej turistickej sezóny nútené uzavrieť. Dôvodom bolo bezprostredné ohrozenie návštevníkov vyschnutými stromami, avšak Štátna ochrana prírody SR nesúhlasila s ich odstránením v hniezdnom období. „Dôkazom, že sme urobili správne rozhodnutie, bola situácia, keď počas akcie Čisté hory vo veľkom vetre popadali suché stromy na turistické chodníky. Keďže sme doliny uzavreli, pravdepodobne sme predišli nešťastiu,“ konštatuje vedúci ochranného obvodu Štátnych lesov TANAP-u Tatranská Javorina Ján Slivinský.

Dnes sú už oba turistické chodníky pripravené a na turistov čaká aj vynovená náučná trasa smerom na Zadné Meďodoly. Ešte vlani stihli zamestnanci ochranného obvodu vymeniť staré informačné tabule za nové, ktoré sú nainštalované na veľkých balvanoch a olemované dreveným rámom, okrem toho obnovili aj altánky a opravili povodňami poškodené časti chodníkov, mostov, oporných múrov a ochranných izbíc v Bielovodskej, Javorovej doline i Zadných Meďodoloch.

Novinky neobídu ani Pieniny. Už toto leto sa Štátne lesy TANAP-u chystajú pustiť do rekonštrukcie cesty v Prielome Dunajca, ktorá návštevníkom slúži aj ako turistický a cyklistický chodník. Projekt financovaný z fondov Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko ráta nielen so sanáciou takmer tridsiatich oporných múrov, ale aj novým mobiliárom, pribudnúť by malo 22 zrubových lavičiek, deväť prístreškov a rovnaký počet informačných tabúľ. Pracovníkov na ochrannom obvode Štátnych lesov TANAP-u Červený Kláštor počas leta neminie ani obmena turistického značenia, s ktorou už začali práve v týchto dňoch. Turistov privíta aj obľúbený autokemping na brehu Dunajca, priamo pod Troma Korunami.

To je len zlomok z opráv, ktoré pred sezónou stihli urobiť Štátne lesy TANAP-u v jednotlivých lokalitách, o ďalších novinkách budú tak doteraz informovať priebežne prostredníctvom sociálnych sietí a svojej webstránky, kde návštevníci nájdu aj aktuality týkajúce sa prípadných obmedzení na turistických chodníkoch počas letnej sezóny.

Momentálne by mali byť všetky značené turistické trasy na území v správe Štátnych lesov TANAP-u priechodné, avšak turisti by mali pamätať na to, že vo vyšších polohách Tatier stále panujú zimné podmienky, a tomu prispôsobiť aj svoj výstroj a výzbroj. Obozretnejší by mali byť aj pri prechá-dzaní niektorých úsekov žlto značeného turistického chodníka z Tatranskej Lesnej k Vodopádom Studeného potoka, ktorý pred troma rokmi zničili rozsiahle povodne. Hoci sa Štátnym lesom TANAP-u podarilo trasu sprístupniť, niektoré jej časti si napokon zrejme vyžiadajú pretrasovanie. 

Starostlivosť o turistické chodníky priebežne počas celého roka zabezpečujú zamestnanci jednotlivých ochranných obvodov od Oravy až po Červený Kláštor spolu so Strediskom terénnych služieb Štátnych lesov TANAP-u. Bežná údržba zahŕňa napríklad aj prerezávanie kosodreviny, čistenie odrážok či vykášanie trávy. Finančne náročnejšie opravy zahŕňajú do plánu údržby, prioritu však majú havarijné stavy. Okrem toho pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAP-u každoročne kompletne obnovia jednu zo štyroch značiek, tentokrát to bude žltá.

Spracovala: Mgr. Martina Petránová, Štátne lesy TANAP-u

Podujatia v Tatrách