V botanickej záhrade sa skončila sezóna

Uplynulý víkend privítala Expozícia tatranskej prírody, ktorú v Tatranskej Lomnici prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u, posledných návštevníkov tejto sezóny. Vzácne druhy tatranskej flóry budú môcť záujemcovia najbližšie obdivovať až v máji, kedy botanická záhrada po zime opäť otvorí svoje brány.

Oproti vlaňajšku návštevnosť expozície poklesla približne o štvrtinu, pre celoslovenské opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu museli Štátne lesy TANAP-u posunúť jej otvorenie o desať dní. Navyše, v prvých týždňoch platili aj prísne hygienické opatrenia, ktoré limitovali počet návštevníkov. Podľa nich sa v botanickej záhrade vzhľadom na jej rozlohu mohlo naraz zdržiavať maximálne päťdesiat osôb. „Máj a jún boli v porovnaní s minulým rokom slabšie, keďže nám vypadli školské skupiny, takže ťahúňmi boli tentokrát júl a august, počas ktorých areál navštevovali prevažne rodiny s deťmi,“ zhodnotila návštevnosť Expozície tatranskej prírody počas uply-nulej sezóny jej vedúca Janka Černická. Aj napriek všetkému si preh-liadku botanickej záhrady nenechalo ujsť 9 684 ľudí.

Na ploche 3,20 hektára mohli návštevníci v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach už tradične obdivovať vyše 330 druhov bylín a drevín, počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Keďže väčšina rastliniek má svoje optimum v máji a júni, expozíciu sa oplatí navštíviť najmä v prvých týždňoch po jej otvorení. „Poslední návštevníci botanickej záhrady už síce nemali možnosť vidieť tatranskú kvetenu v plnej kráse, avšak neobišli naprázdno. Ešte aj v týchto dňoch sa mohli potešiť pohľadom na kvitnúcu astru spišskú, trávničku alpínsku či devätorník alpínsky,“ doplnila Janka Černická. Prechádzku areálom túto sezónu predovšetkým starším návštevníkom spríjemnili tri nové lavice s operadlami, rodinky s deťmi zase ocenili panel s fototapetou, ktorá ich „premenila“ na typické tatranské kvietky.  

Podobne ako po minulé roky aj teraz si mohli návštevníci vybrané druhy kvetov a drevín priamo v Expozícii tatranskej prírody aj kúpiť. Dokopy sa počas tejto sezóny predalo 2 750 kusov sadeničiek rastlín, 81 kusov sadeníc stromov a 204 kusov semien. Najväčší záujem bol už tradične o plesnivec alpínsky a horec Clusiov, v kurze však boli aj lomikameň metlinatý, popolavec hlavatý, astra alpínska a mak tatranský.

Aj keď je botanická záhrada od dnešného dňa pre návštevníkov zatvorená, jej zamestnanci majú plné ruky práce. Celý areál musia v najbližších týždňoch pripraviť na prezimovanie a už koncom októbra začnú vysievať aj pripravené semienka rastlín, aby návštevníci mali čo obdivovať počas ďalšej sezóny. Ako je už zvykom, expozícia by mala svoje brány otvoriť opäť v máji, dovtedy môžu turisti obdivovať vzácnu tatranskú flóru v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde v presklených vitrínach a diorámach znázor-ňujúcich jednotlivé vegetačné stupne nájdu približne 150 druhov kvetov vrátane tých, ktoré sa v botanickej záhrade nedajú dopestovať.

Viac informácií www.lesytanap.sk

Podujatia v Tatrách