25 (K) ROKOV ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU

Kroky, stopy, činy… skutky, zážitky, priateľstvá, okamihy, neľahké rozhodnutia… umelecké napredovanie, tvorivosť, príbehy mladých umelcov, odborné vedenie pedagógov, výstavy… vôňa ateliérov, radosť z tvorby…umenie a remeslo, ktoré nadchýna…umenie nadčasové, ale aj plné tradícií….
Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku je progresívnou školou, ktorá zohľadňuje potreby trhu a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť, aby jej odbory kráčali paralelne s dobou a spĺňali požiadavky modernej doby. Svojim študentom pomáha rásť v poznaní a rozvíjať ich talent tak, aby sa z nich stali úspešní kreatívni ľudia, ktorí budú prínosom pre spoločnosť.
Tento školský rok škola oslavuje svoje krásne jubileum 25 rokov. Čas, kedy treba bilancovať, obzrieť sa, ale aj plánovať, či nebáť sa snívať alebo meniť. Najkrajším a najsilnejším gestom, ktoré môžeme k úcte našej Alma mater prispieť je, ponúknuť jej priateľom, recipientom prierez toho, čo šikovné ruky a um tvorivých študentov priniesli v priereze času. Samotný výber a rozvrhnutie diel Výstavy 25 (K)ROKOV je zrkadlom a prierezom tvorby umeleckého usporiadania jednotlivých odborov, ktoré na škole boli alebo v súčasnosti sú. Koncentrácia remeselnej priestorovej tvorby, úžitkových predmetov, klasických či experimentálnych techník maľovania, kostýmovej tvorby, fotografie, keramiky, multimédií či moderného podhľadu na dizajn a grafiku do jednej veľkej expozície prináša komplexný pohľad na život školy, ktorá oslavuje svoj najkrajší vek.
Nech motto UMENÍM MENÍME SVET je pre všetkých, ktorí túto školu tvoria, boli alebo sú jej súčasťou synonymom hodnôt a jedinečnosti, ktorú škola má. Všetko najlepšie a veľa úspešných (K)ROKOV. Výstava je sprístupnená v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4 v Poprade, na druhom nadzemnom podlaží.
Vstupné je zahrnuté v cene vstupenky do múzea: 4,00 €/dospelí; 2,00 € deti, žiaci, študenti, ŤZP; deti do šesť rokov bezplatne.
Vernisáž výstavy sa bude konať dňa 7. októbra 2022 o 14:00 hod.

Podujatia v Tatrách