DOD v envirotriedach Life Academy

Life Academy pozýva na Deň otvorených dverí do súkromnej materskej školy v Krásnych sadoch – Mlynica dňa 26.3.2022. Nakuknuť bude možné počas dvoch vstupov o 9:30 a o 11:00 do priestorov učební či externých učební v lese alebo získať viac informácií o zážitkovom vzdelávaní detí pod Tatrami.

Rezervácia návštevy: 0911 089 062, info@krasnesady.sk

Podujatia v Tatrách