Letná olympiáda kamzíkov

Preteky detí materských škôl v rôznych letných športových disciplínach.

Vstup na podujatie je voľný.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky“

Podujatia v Tatrách