TROJKRÁĽOVÉ POPOLUDNIE

Tradičné stretnutie pri snehovom betleheme za účasti goralskej muziky a
betlehemcov.
Vstup voľný

Podujatia v Tatrách