Letná sezóna 2018 sa aj napriek premenlivému počasiu vydarila

STARÝ SMOKOVEC (7.september 2018) Región Vysoké Tatry sa aj toto leto stal cieľovou destináciou pre tisícky dovolenkárov. Tí tradične objavovali turistické zákutia, spoznávali prírodu, ale využili aj bohatý kultúrny a športový sprievodný program, ktorý im región pripravil. A hoci letné prázdniny sú už minulosťou, turistická sezóna v Regióne Vysoké Tatry nekončí, práve naopak, ak počasie praje je mesiac september jedným z najsilnejších mesiacov v roku.

Letné prázdniny sú už za nami, deti nastúpili do školských lavíc a väčšina pracujúcich už len s nostalgiou spomína na dovolenkové dni. A práve Vysoké Tatry sa až pre stovky tisíc návštevníkov stali cieľovou destináciou počas uplynulých letných mesiacov.

Je možné povedať, že návštevnosť v letných mesiacoch júl a august roku 2018 oproti rovnakým mesiacom roku 2017 zostala približne na rovnakej úrovni. Rozdiely nachádzame v jednotlivých letných mesiacoch. Mesiac júl bol totiž vo všetkých troch samosprávach, čo sa týka počtov ubytovaných návštevníkov nižší, ako rovnaký mesiac v roku 2017. V júli 2017 bol počet ubytovaných návštevníkov v rámci OO CR RVT v počte 43 089 osôb a v júli 2018 cca 40 000 osôb, čo znamená pokles počtu ubytovaných návštevníkov o cca 7%. Najviac sa na tomto poklese podpísali viacdenné dažde v treťom júlovom týždni, ktoré spôsobili v Tatrách dokonca záplavy, po ktorých boli pre výrazné poškodenia turistických chodníkov uzatvorené viaceré tatranské doliny, ako napr. Studenovodská, Javorová, či Bielovodská.

Výrazne odlišná bola situácia bola v mesiaci august 2018, kedy bol v OO CR RVT zaznamenaný počet ubytovaných návštevníkov cca 64 000 osôb, čo bolo oproti augustu 2017 s počtom 60 727 osôb o cca 5 % viac. Najväčší vplyv na to malo priaznivé letné slnečné počasie, ktoré umožňovalo ubytovaným návštevníkom vysokohorskú turistiku počas celého mesiaca. Spočítaním počtov ubytovaných návštevníkov za júl a august 2018 oproti júlu a augustu 2017 dôjdeme k takmer rovnakým počtom /leto 2018 cca 104 000 ubytovaných osôb a leto 2017 103 816 ubytovaných osôb/, čo nás oprávňuje k záveru, že leto 2018 je v plnej miere, čo sa týka počtu ubytovaných hostí porovnateľné s letom 2017.

V letných mesiacoch výrazne prevažovali domáci Slováci s viac ako 60% a za nimi nasledujú občania ostatných krajín V 4 v poradí Česi s 15%, Poliaci s 5% a Maďari s 3%. Pozitívne nárasty boli zaznamenané aj u turistov z Nemecka, Veľkej Británia a Izraela. Pri porovnaní oboch letných prázdninových mesiacov je potrebné konštatovať, že tohtoročný august bol nielen najúspešnejším mesiacom roka 2018 čo sa týka počtu  ubytovaných návštevníkov, ale bol až o viac ako 30% silnejší, ako druhý letný prázdninový mesiac júl.

Od počtov ubytovaných hostí v RVT sa odvíja aj celkový počet návštevníkov v regióne Vysoké Tatry /tj. ubytovaných aj jednodenných návštevníkov spolu/. Týchto bolo v júli 2018 cca 240 000 osôb oproti júlu 2017 s cca 258 534 osobami a v auguste 2018 s cca 384 000 osobami oproti augustu 2017 s cca 622 896 osobami. Porovnaním oboch letných mesiacov roka 2018 s počtom cca 624 000 návštevníkov oproti cca 622 896 návštevníkom v lete 2017 konštatujeme minimálny, cca 0,2 % nárast.

Vysokú augustovú návštevnosť RVT potvrdzujú aj získané údaje z pravidelného sčítavania návštevníkov RVT pracovníkmi ŠL Tanap-u, ktoré sa v roku 2018 uskutočnilo v utorok 7. 8. 2018, podľa ktorého denná návštevnosť RVT bola vo výške 24 061 osôb, čo je takmer na úrovni rekordu návštevnosti od vzniku samostatnej SR v roku 1993, ktorý bol zaznamenaný v roku 2014 vo výške 24 117 osôb. Napriek skutočnosti, že sa nepodarilo do začiatku leta schváliť nový návštevný poriadok TANAP-u, nemala táto skutočnosť žiadny dopad na návštevnosť Vysokých Tatier. Veľmi pozitívne bolo však turistami prijaté obnovenie tabúľ na náučnom chodníku ŠL Tanap-u zo Štrbského Plesa na Popradské Pleso.

Zaujímavosťou, ktorá vyplynula z tohtoročného sčítavania návštevníkov v TANAP-e bol fakt, že po dlhých rokoch sa najnavštevovanejšou lokalitou nestal Hrebienok, ktorý skončil ako druhý. Najnavštevovanejším miestom je Popradské pleso, tretie ako tradične je Skalnaté pleso. Čo sa týka štítov, nenastali žiadne zmeny, najnavštevovanejším štítom zostali Rysy pred Kriváňom. Podľa vyjadrení prevádzkovateľov parkovísk vo VT, dňami s najvyššou obsadenosťou toto leto boli sobota, 4. 8. 2018 /veľké akcie v každej osade, Medvedie dni na Hrebienku, Tatranský veterán v T. Lomnici a muzikál Kubo na Štrbskom Plese/ a streda 29. 8. 2018 /štátny sviatok s optimálnymi podmienkami na horskú a vysokohorskú turistiku/.

„K letu v Regióne Vysoké Tatry tradične patria aj podujatia organizované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v spolupráci s členskými samosprávami, Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako aj partnermi, ktoré už tradične dotvárajú atmosféru regiónu. Turistov a domácich lákajú k tráveniu voľného času v prírode, alebo meste, medzi ľuďmi. Sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo pripraviť zaujímavé, príjemné a plnohodnotné podujatia, ktoré dopadli nad očakávania. Sme radi, že nesmierne úsilie, ktoré všetci v Regióne vynakladáme sa nám vracia formou spokojnosti a záujmu.“ Vysvetlila Veronika Littvová, výkonná riaditeľka OO CR RVT.

Po otvorení letnej turistickej sezóny a odomknutí vôd jazera Štrbské Pleso si návštevníci mohli vychutnať podujatia v celej oblasti Regiónu Vysoké Tatry, teda v meste Poprad, Vysoké Tatry, na Štrbskom Plese a v obci Štrba. Spomeňme aspoň niektoré z nich, ktoré sa už tradične stali lákadlom pre domácich aj turistov a to Megaotváračku v Aquacity, Benátsku Noc, Štrbskú športovú smršť, festival Viva Italia, Made in Slovakia, Tatranské kultúrne leto, Popradské kultúrne leto, Svište na Plese, Festival Euroorchestries. Nesmieme zabudnúť na cykloturistiku a  letné behy, či už vysokohorské, alebo cestné.  Rekordérom v počte účastníkov bol 41. ročník Malého štrbského maratónu 8. 7. 2018, ktorého sa zúčastnilo až 675 pretekárov zo 7 krajín. Čo sa týka podpory propagácie cykloturistiky, najviac zarezonoval 19. 7. 2018 príchod účastníkov najstaršieho slovenského cykloturistického podujatia Trnava – Rysy do Tatranskej Lomnice, či 15. ročník otvorených majstrovstiev strednej Európe v cestnej cyklistike pod názvom Tatry Tour so štartom v Hornom Smokovci 28. 7. 2018.

Stabilné počasie v jesennom období už tradične láka do nášho regiónu nielen milovníkov pešej turistiky, ale aj veľký počet účastníkov mnohých kongresov, seminárov, podnikových akcií i organizovaných veľkých športových podujatí, ktoré sa tradične v tomto období u nás usporadúvajú. „Veríme preto, že jeseň bude plná zážitkov tak, ako tomu bolo počas leta.“ Dodala na záver Veronika Littvová.

Zdroj: Údaje boli získané z podkladov všetkých troch samospráv, združených v OO CR RVT, vybraných ubytovacích subjektov v rámci OO CR RVT, Tatranských informačných kancelárií, od prevádzkovateľov vybraných parkovísk vo VT, ako aj Železničnej spoločnosti Slovensko a Správy Štátnych lesov TANAP-u.

Podujatia v Tatrách