Plná uzávierka cesty III/3060 počas rekonštrukcie mosta M6579 ponad železničnú trať v Štrbe

default
default

Plánovaná rekonštrukcia mosta ponad železničnú trať v Štrbe

V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou mosta ponad železničnú trať v Štrbe vám oznamujeme, že úplná uzávierka cesty tretej triedy bude od 14. mája 2024 od 7.00 hod. Predpokladané ukončenie uzávierky cesty je plánované na záver mesiaca október 2024.
 
Cestná premávka bude odklonená do obce Lučivná.
 
V rámci obchádzkových trás budú spoje obsluhovať zastávky nasledovne: 
https://www.strba.sk/uvod/plna-uzavierka-cesty-iii-3060-pocas-rekonstrukcie-mosta-m6579-ponad-zeleznicnu-trat-v-strbe/  
 
Zároveň vás žiadame o zvýšenú pozornosť a opatrnosť v danom úseku. Vodičov žiadame o ohľaduplnosť a toleranciu, dodržiavanie prikázaných smerov, aby nedochádzalo k zbytočným kolíziám v cestnej premávke.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
Zdroj: Obec Štrba

Podujatia v Tatrách