Raňajky so zamestnávateľmi

Srdečne pozývame na Raňajky so zamestnávateľmi
Vážení členovia, partneri v Regióne

Dovoľte nám pozvať Vás na prvé zo série podujatí zameraných na problematiku zamestnávania a vzdelávania v cestovnom ruchu – Raňajky so zamestnávateľmi,  ktoré organizuje OOCR RVT spoločne so ZCR VT a v spolupráci s ÚPSVaR Poprad. Stretnutie sa uskutoční v stredu, 3.4.2019 o 10:00 v Grand Hoteli Bellevue.

Cieľom stretnutia je predstaviť zamestnávateľom služby úradu s možnosťou získať užitočné informácie v súvislosti s mobilitou pracovnej sily.

Predstavitelia ÚPSVaR oboznámia zúčastnených formou prezentácií :so situáciou na trhu práce a povinnosťou nahlasovať voľné pracovné miesta (istp.sk)s platovými odporúčaniami a očakávaniami aj vo vzťahu k zamestnávaniu cudzincovs nástrojmi aktívnej politiky trhu práce, ktoré sú poskytované zamestnávateľom taktiež predstavia sieť EURES v súvislosti s mobilitou pracovnej sily a zamestnávaním občanov EÚ/EHP a tretích krajín. 
Po prezentácii bude nasledovať diskusia na  prezentované témy  a  posedenie bude ukončené krátkym občerstvením. Vopred sa tešíme na  účasť zástupcov zamestnávateľov.
Zároveň žiadame zástupcov zamestnávateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa „raňajok so zamestnávateľmi“, aby do 28. 3. 2019 do 10:00 potvrdili svoju účasť vyplnením tohto registračného formulára.

Registračný formulár

Ing. Lenka Syrovátková, Mgr. Daniela Miturová
Tím ZCR VT
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry
Tel.: 0911 406 800, 0903 406 800, e-mail: riaditel@tatry.sktatry@tatry.sk 
www.tatry.skhttps://www.facebook.com/tatry.sk/

Diskutujte v skupine Členovia ZCR VT

Podujatia v Tatrách