Zveľadenie náučného chodníka – turistickej atrakcie Krížová cesta a údržba cyklotrás v lokalite Vysoké Tatry

Podujatia v Tatrách