Deň otvorených dverí v ZŠ Krásne sady Mlynica – online

Online Deň otvorených dverí (DOD) v Krásnych sadoch Mlynica. V areáli Zariadenia lesnej pedagogiky pôsobí Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade. Jej zriaďovateľ Life Academy tu otvoril envirotriedu pre žiakov 1. – 4. ročníka s rozšíreným vyučovaním prvouky a prírodovedy. Od nasledujúceho školského roka envirotriedu rozširujú a prijímajú do nej deti od 1. po 4. ročník základnej školy. Na DOD  budete mať  možnosť stretnúť sa so zástupcami školy, ktorí budú pripravení odpovedať na Vaše otázky. Na DOD je potrebné sa vopred zaregistrovať na tomto linku: https://lifeacademy.sk/online-dod-v-zakladnej-skole-2021/

Ak sa chcete viac dozvedieť o fungovaní envirotriedy, informácie nájdete na tomto linku: https://lifeacademy.sk/envirotriedy/
alebo v týchto videách:
https://www.youtube.com/watch?v=hfPU9alRWwc
https://www.youtube.com/watch?v=drUoNSe1etE

Teší nás, že aj my, v Krásnych Sadoch máme možnosť ponúknuť Vám podmienky na celostný rozvoj Vášho dieťaťa s podporou stabilnej školy
Life Academy v Poprade.

Podujatia v Tatrách