Sv. omša na Zbojníckej chate

Sv. omša na Zbojníckej chate

  • 24. september – Vysoké Tatry – Zbojnícka chata – sv. omša o 12:00 hod.

Podujatia v Tatrách