Zmluvy, faktúry
a objednávky

ROK 2012

Zmluvy

 1. Zmluva o vzájomnom poskytovaní služieb – Vzájomné poskytovanie reklamných a propagačných služieb
 2. Dodatok č.1 k zmluve o vzájomnom poskytovaní služieb zo dna 19.1.2012 – Vzájomné poskytovanie reklamných a propagačných služieb
 3. Mandantná zmluva – Zabezpečiť proces verejného obstarávania
 4. Mandantná zmluva o zabezpečení vedenia účtovníctva – Zabezpečenie vedenia účtovníctva
 5. Zlecenie nr 157234/0 – Reklama Prasowa GK Słowacja Zaprasza Lato 2012
 6. Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Elektronické komunikácie
 7. Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2012 – Poskytovanie poradenských služieb
 8. Zmluva o spolupráci – Mediálna podpora oboch zmluvných strán pred a počas podujatia „RUPIKAPRA“
 9. Obchodná zmluva 1119/12 – Výroba reklamy
 10. Obchodná zmluva 1118/12 – Vysielanie reklám
 11. Nájomná zmluva – Prenájom softwarového vybavenia GästeCard
 12. Zmluva o spolupráci -Mediálna podpora oboch zmluvných strán pred a počas podujatia „Svište na plese“
 13. Obchodná zmluva 1450/12 – Vysielanie reklám
 14. Obchodná zmluva  1451/12 – Výroba reklamy
 15. Zmluva o spolupráci – Organizácia súťaže Miss Aquacity 2012
 16. Zmluva o zabezpečení reklamného priestoru, RZ/2012/01 – Využitie reklamného priestoru na podujatí Modná show LIST – Andrea Tatarková
 17. Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dodanie elektriny
 18. Obchodná zmluva č. 1729/12 – Vysielanie reklám na rozhlasovej stanici Radio Expres
 19. Zmluva o nájme nebytového priestoru – Prenájom nebytového priestoru
 20. Zmluva o nevýhradnom prevode reklamného priestoru a súvisiacich práv – Nevýhradné právo využívať a disponovať reklamným priestorom súvisiace s podujatím Tatry ICE MASTER
 21. Zmluva o dielo č.309/2012 – Údržba verejnej zelene
 22. Zmluva o dielo – Zabezpečenie moderovania akcie a prítomnosti umelca Justina Topolského
 23. Zmluva o daňovom poradenstve – Poskytovanie daňového poradenstva
 24. Zmluva o dielo Zhotovenie diela – webovej stránky s redakčným systémom WordPress a napojením na externý systém ALPcms na doméne regiontatry.sk
 25. Obchodná zmluva – Poskytnutie služieb komerčnej komunikácie a vysielanie reklám na stanici Rádio Expres
 26. Umowa /P/2012 – Ustalenie zasad sponzorowania cyklicznego programu pod nazwą GOGLE
 27. Agreement  – Digital products
 28. Zmluva o dielo č.5/2012 – Oprava miestnej komunikácie v Tatranskej Lomnici pri objekte ZORA
 29. Zmluva o dielo č.6/2012 – Oprava miestnej komunikácie Tatranské Matliare – chodník
 30. Zmluva o dielo č.7/2012 – Oprava miestnej komunikácie v Novom Smokovci – Penzák
 31. Zmluva o dielo č.311/2012 – Údržba miestných komunikácií
 32. Zlecenie na kampanię reklamową – „FERIE na SŁOWACJI“ (reklama + PR)
 33. Advertising agreement No. 12/14 – Provision of advertising services
 34. Kúpna zmluva MsÚ č.167/2012 – Odplatný prevod podielu vlastníckeho práva
 35. Agreement/20121129 – Realizing of the public affairs and public activities in Lithuania, Latvia and Estonia
 36. Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie – Úprava vzťahov vznikajúcich pri vytvorení audiovizuálneho diela autora, dodanie filmu na DVD nosičoch a udelenie súhlasu na použitie diela
 37. Agreement, no 160/12 – Purchase adventising airtime on television chanel TV3
 38. Zmluva o umeleckom vystúpení – Uskutočnenie umeleckého vystúpenia v programe SĽUK-u, s názvom Tanec medzi črepinami
 39. Agreement No 10 On production and placement of advertising materials – Provision of services for the production and placing of promotional products
 40. Agreement No 11 On production and placement of advertising materials – Provision of services for the production and placing of promotional products
 41. Zmluva o realizácií reklamnej kampane – Vytvorenie mediálnej a reklamnej kampane a komunikačnej stratégie propagácie lyžiarskeho strediska Vysoké Tatry
 42. Agreement No 6/12 On production and placement of advertising materials – Provision of services for the production of promotional products
 43. Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy a nepravidelnej autobusovej dopravy – Preprava vopred dohodnutej skupiny cestujúcich
 44. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 1/2012 – Poskytovanie poradenských služieb

Podujatia v Tatrách